• امروز شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
 • اطلاعات مهم و مفید در خصوص لنت ترمز

  برند جدید مکس

  ترمزهاي ضد قفل چگونه كار مي كنند؟

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

  ترمزهاي ضد قفل چگونه كار مي كنند؟

  نگه داشتن ناگهاني يك اتومبيل در جاده ي لغزنده مي تواند بسيار خطرناك باشد.ترمزهاي ضد قفل خطر هاي اين واقعه ي ترسناك را كاهش مي دهد.در واقع روي سطوح لغزنده حتي راننده هاي حرفه اي بدون ترمزهاي ضد قفل نمي توانند به خوبي يك راننده ي معمولي با ترمزهاي ضد قفل ترمز كنند .

  مكان ترمز هاي ضد قفل

  در اين مقاله ما همه چيز را درباره ي ترمز هاي ضد قفل ياد مي گيريم:اينكه چرا به آنها نياز داريم،چه چيز هايي در آنها به كار رفته است،چگونه كار مي كنند،بعضي از انواع رايج و بعضي از مشكلات مربوط به آن .

  بدست آوردن يك مفهوم كلي از ترمزهاي ضد قفل :


  تئوري ترمز هاي ضد قفل بسيار ساده است.يك چرخ در حال ليز خوردن(به طوري كه سطح تماس تاير نسبت به زمين سر بخورد) نسبت به چرخي كه ليز نمي خورد نيروي اصطكاك كمتري دارد.اگربا اتومبيل خود در يخ گير كرده باشيد مي دانيد كه اگر چرخها بچرنخد هيچ نيروي جلو بري به اتومبيل وارد نمي شود زيرا سطح تماس چرخ نسبت به يخ ليز مي خورد .  ترمزهاي ضد قفل با جلوگيري كردن از سر خوردن چرخ ها در هنگام ترمز كردن،دو مزيت را بوجود مي آورند:اول اينكه خودرو زود تر متوقف مي شود و دوم اينكه مي توان خودرو را هنگام ترمز كردن نيز هدايت كرد .  در ترمز هاي ضد قفل چهار بخش اصلي وجود دارد :  حسگر هاي سرعت  پمپ  سوپاپ ها  كنترل كننده

  پمپ وسوپاپ هاي ترمز ضد قفل  حسگرهاي سرعت:  سيستم ترمز ضد قفل بايد بداند چه موقع چرخ در حال قفل كردن است،حسگرهاي سرعت كه در هر چرخ يا در بعضي مواقع در ديفرانسيل قرار گرفته اند اين اطلاعات را فراهم مي كنند  سوپاپ ها:  در هر لوله ي ترمز كه به هر ترمز مي رود يك سوپاپ وجود دارد كه با كنترل كننده كنترل مي شود،در بعضي از سيستم ها سوپاپ سه حالت دارد:  در حالت اول سوپاپ باز است و فشار از سيلندر اصلي مستقيما به ترمز مي رسد  در حالت دوم سوپاپ لوله ي ترمز را مي بندد و ترمز را از سيلندر اصلي جدا مي كند،اين حالت از افزايش بيش از حد فشار ترمز وقتي راننده روي پدال فشار مي آورد،جلو گيري مي كند  در حالت سوم سوپاپ مقداري از فشار ترمز را كم مي كند  پمپ:  چون سوپاپ مي تواند فشار ترمز را كم كند بايد به طريقي اين فشار از دست رفته را جبران كرد واين كاري است كه پمپ انجام مي دهد.بعد از اينكه سوپاپ فشار را در يك ترمز كم كرد پمپ دو باره فشار ايجاد مي كند  كنترل كننده:  كنترل كننده يك پردازنده است كه با توجه به حسگرهاي سرعت، سوپاپ ها را كنترل مي كند.  ترمز ضد قفل هنگام عمل كردن:  انواع مختلف و الگوريتم هاي كنترل گوناگوني براي ترمز هاي ضد قفل وجود دارد.ما درباره ي طرز كار يكي از ساده ترين انواع آن توضيح مي دهيم.  كنترل كننده هميشه حسگرهاي سرعت را كنترل مي كند و به دنبال كاهش سرعت غير معمول در چرخ ها مي گردد.دقيقا قبل از اينكه چرخي قفل كند كاهش سرعت شديدي را تجربه مي كند اگر اين چرخ كنترل نشود بسيار زودتر از زماني كه خودرو براي متوقف شدن نياز دارد قفل خواهد كرد.يك خودرو كه با سرعت ٦۰مايل در ساعت حركت مي كند درشرايط ايده آل حدود ٥ ثانيه زمان لازم دارد تا بايستد اما يك چرخ در كمتر از يك ثانيه از چرخيدن مي ايستد و قفل مي كند.  كنترل كننده مي داند كه يك چنين كاهش سرعتي در چرخها غيرممكن است.بنابراين در چرخي كه كاهش سرعت غير معمول داشته فشار ترمز را كاهش مي دهد تا زماني كه حسگر آن چرخ افزايش سرعت را ثبت كند آنگاه كنترل كننده دوباره فشار ترمز را افزايش مي دهد تا اينكه حسگر ها كاهش سرعت را گزارش كنند.كنترل كننده اين كار را بسيار سريع وقبل از آنكه تاير تغيير سرعت زيادي داشته باشد انجام مي دهد نتيجه اين است كه حركت چرخ ها با همان شدتي كه از سرعت خودرو كم مي شود كند مي گردد و ترمز ها چرخ ها را نزديكي نقطه ي قفل كردن نگه مي دارند كه اين به سيستم بيشترين نيروي ترمز كردن را مي دهد.  وقتي ترمز ضد قفل در حال كار كردن است شما ضربات منظمي در پدال ترمز احساس مي كنيد كه به خاطر باز و بسته شدن سريع سوپاپ ها است.بعضي از ترمزهاي ضد قفل تا ۱٥بار در ثانيه اين كار را انجام مي دهند.  انواع ترمزهاي ضد قفل:  ترمزهاي ضد قفل طراحي هاي مختلفي دارند كه به نوع ترمز به كار رفته بستگي دارد.ما به آنها بر اساس تعداد كانال ها(تعداد سوپاپ هايي كه به طور جداگانه كنترل مي شوند) و تعداد حسگر هاي سرعت اشاره مي كنيم:  ترمز ضد قفل با چهار كانال و چهار حسگر سرعت:اين بهترين طراحي است كه در آن براي هر چرخ حسگر و سوپاپ جداگانه اي وجود دارد با اين روش كنترل گر هر چرخ را به طور مجزا بررسي مي كند تا به هر چرخ بيشترين نيروي اصطكاك وارد شود.  سه كانال و سه حسگر:اين روش بيشتر در وانت ها و كاميون ها با چهار چرخ ضد قفل استفاده مي شود و در آن براي هر چرخ جلو يك حسگر و يك سوپاپ وجود دارد اما براي دو چرخ عقب فقط يك حسگر و يك سوپاپ وجود دارد.حسگر سرعت چرخ هاي عقب روي محور عقب قرار دارد.  در اين حالت براي هر چرخ جلو كنترل جداگانه وجود دارد بنابراين چرخ هاي جلو به بيشترين نيروي ترمزي مي رسند. چرخ هاي عقب قبل از فعال شدن سيستم ضد قفل، قفل مي كنند. با اين سيستم ممكن است يكي از چرخهاي عقب هنگام ترمز كردن قفل كند كه نسبت به حالت چهار كاناله باعث كاهش كارايي ترمز مي شود.  يك كانال و يك حسگر:اين سيستم در وانت ها و كاميون ها با محور عقب ضد قفل وجود دارد كه يك سوپاپ براي كنترل هر دو چرخ عقب و يك حسگر سرعت واقع در محور عقب دارد  اين سيستم مشابه قسمت عقب سه كاناله عمل مي كند دو چرخ عقب با هم كنترل مي شوند و قبل از فعال شدن سيستم ضد قفل هر دو قفل مي كنند.در اين روش هم ممكن است يكي از چرخ هاي عقب هنگام ترمز كردن قفل كند كه باز هم باعث كاهش كارايي ترمز مي شود.  اين سيستم به سادگي قابل تشخيص است.معمولا يك لوله ي ترمز وجود دارد كه با يك اتصالT شكل به دو چرخ عقب وصل مي شود.شما مي توانيد حسگر هاي سرعت را با مشاهده ي اتصالات الكتريكي نزديك ديفرانسيل در محورعقب پيدا كنيد.  ABS :م( s4-Wheel *4-Channel ABS) ترمز ضد قفل با چهار كانال مجزاي ABS براي هر چرخ

  ESP :م ( Electronic Stability Program ) بطورهوشمند و مستمر( هرهزارم ثانيه ) وضعيت خودرو و جاده را بررسي و درنهايت مناسبترين سيستم ترمز موجود در خودرو را بالحاظ نمودن وضعيت جاده انتخاب مي نمايد .

  ASR : اين سيستم ترمز در شرايط جاده هاي برفي و زمستاني با تركيب ترمز ABS و استفاده از قدرت موتور به راننده كمك مي نمايد كه خودرو را به سادگي كنترل و متوقف نمايد .

  EBD : اين سيستم ترمز در جهت توقف كامل خودرو باكمك ECU و چهار سنسور و كانال مجزا براي هرچرخ كمك مي نمايد در شرايط جاده اي متفاوت هر چرخ را به تنهايي كنترل نمايد و مانع از انحراف و تغيير جهت خودرو در شرايط جاده اي لغزنده و باراني ، خاكي ، دست انداز و همچنين در ترمزهاي شديد و ناگهاني شود .

   

  برچسب ها:
  آخرین مقالات

  ترمز ABS

  ترمز ABSچيست ؟ ترمز ABSچيست؟ در خودروهايي كه فاقد ترمز ABSمي باشند وقتي راننده پاي خود را روي پدال ترمز بطور ناگهاني فشار دهد در صورتي كه جاده لغزنده باشد خودرو ت...
  عملكرد سيستم ترمز ABS و فعال كننده عملكرد سيستم ترمز ABS و فعال كننده الف)- حسگرهاي سرعت با تشخيص سرعت چرخها اطلاعات لازم را به شكل سيگنال به ECUترمز ABSارسال مي كنند ب)- ECUبا محاسباتي دقي...
  حسگرهاي سرعت چرخ حسگرهاي سرعت چرخ حسگرهاي سرعت چرخ هاي عقب و جلو شامل اهن رباي دائم و كوئل و هسته است دنده هايي كه دور تا دور روتور قرار گرفته اند هنگام چرخش روتور ولتا...
  اجزاي سيستم ترمز ABS اجزاي سيستم ترمز ABS الف)- واحد كنترل الكترونيكي يا ECU ب)- واحد كنترل هيدروليكي يا HCU پ )-پمپ ت)- سيلندر اصلي ه )-سلونوئيدها د)- انبارها اكومولاتوره...
  انواع سيستم هاي ترمز ABS انواع سيستم هاي ترمز ABS شركت هاي خودروسازي جهان از سيستم هاي ترمز ABSمختلفي بر روي خودروهيشان استفاده مي كنند كه اصولا كار و كليات سيستم هاي ABSرا دارا ...

  لنت و ترمز سرامیکی

  تاریخچه لنت و ترمز سرامیکی تاریخچه ترمز سرامیکی(به انگلیسی: Ceramic Brake) برای اولین بار در اوایل ۱۹۹۰ ظهور پیدا کرد . بعضی از تولید کنندگانِ وسایل نقلیه شروع به استفاده از لنت هایِ سرا...
  ساختار لنت و ترمز سرامیکی ساختار صفحات دیسک سرامیکی براحتی قادر به انجام وظایف خود تا دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد می باشندواین به لطف پروسه عمل آوری الیاف کربن است که قبلاً در اتومب...
  تحقیقات و آزمایش‌ها لنت و ترمز سرامیکی تحقیقات و آزمایش‌ها دیسک‌های ترمز سرامیکی برای اطلمینان از استحکام و پایداری تحت سخت‌ترین و دقیق‌ترین آزمایش‌ها قرار گرفته اند، در یکی از این آزمای...
  مقایسه ترمز سرامیکی و فلزی مقایسه ترمز سرامیکی و فلزی کی ازتفاوتهای اصلی بینِ موادِ سرامیکی و ترمز نیمه فلزی این است که لنت‌های سرامیکی الیافِ استیل ندارند . استیل ایجاد مقاومت ک...
  نقش ترمزهای سرامیکی نقش ترمزهای سرامیکی لنت‌های سرامیکی را می‌توان روی هر وسیله نقلیه که از ابتدا با لنت‌های سرامیکی OEM تجهیز شده اند یا وسایلی که با NAO بهره شده اند، نصب ...

  انواع لنت ترمز

  لنت های سرامیک لنت های سرامیک :  همه ما خواهان لنت های بی سرو صدا هستیم ، از آنجایی که سیستم طراحی ترمزهای خودروهای جدید به سمت کوچک کردن مجموعه کلیپر و لنت پیش میرود ( مح...
  نیمه متالیک ها- SemiMetallic نیمه متالیک ها :: SemiMetallic :  متداولترین نوع لنتهای ترمز مورد استفاده در خودروهای جاده ایی لنت های نیمه متالیک میباشد . 60 % خودروهای امروزی به صورت استاندار...
  لنت های کم متال Low Metal لنت های کم متال :Low Metal:  درلنت های کم متال در حدود % 20 وزن لنت را فلزات مانند آهن و استیل تشکیل می دهند و قسمت اعظم لنت الیاف و مواد ارگانیک و غیر ارگانیک موج...
  لنت های بدون آزبست ارگانیک NAO لنت های بدون آزبست ارگانیک NAO : Nou Aspestos Organic  در ساخت آنها از انواع الیاف مصنوعی شیشه ، الیاف آرامید ( الیافی که جایگزین آزبست شده و در صنایع فضایی و نظامی ک...
  لنت های زینتری Sintered Brake Pads لنت های زینتری : Sintered Brake Pads :  این لنت ها از ذرات استیل و الیاف کامپوزیتی استفاده می شود و بیشتر برای مقاصد Offroad ، مسابقه و هواپیما مناسب می باشد . در صورت اس...

  درباره ترمز

  ترمز چیست ترمز قسمتی از سیستم ترمز وسایل نقلیه‌است که با به وجود آوردن اصطکاک با کاسه ترمز باعث شتاب منفی در خودرو می‌شود. قدرت این سیستم معمولاً ۱۰ برابر قدرت موت...
  تاریخچه لنت ترمز تاریخچه لنت ترمز در سال ۱۹۰۲ توسط فردریک لنکستر اختراع شد.در قدیم لنت از ترکیب پنبه نسوز و سیمهای مسی و تارهای روی که به طور گشاد و شل بافته شده‌اند تشکی...
  مواد تشکیل دهنده لنت فلزی مواد تشکیل دهنده لنت فلزی لنت فلزی شامل ۱۵ الی ۲۰(در بعضی از لنت بیش از 300 نوع مواد مختلف استفاده می گرددبرای مثال لنت ترمز تکستارtextar) نوع ماده مختلف می...
  تستهای لنت ترمز تستهای لنت کلیه تستهای لنت بر اساس استاندارد ۵۸۶ ملی ایران انجام می‌شود. که شامل تست سایش – تست برش – تست چسبندگی – و تست سختی می‌باشد. سختی لنت باید بی...
  پروسه تولید لنت پروسه تولید لنت در کل تولید لنت ترمز دو پروسه عمده را طی می‌کند: ساخت کفشک ساخت خود لنت