• امروز شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
 • اطلاعات مهم و مفید در خصوص لنت ترمز

  برند جدید مکس

  ترمزهاي پيشرفته در خودروها(قسمت اول)

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

  اگر راننده خيلي محكم ترمز بگيرد، بطوريكه چرخها قفل شوند، اصطكاك بين لاستيكها و سطح جاده از نوع جنبشي خواهد بود. اگر ترمز خيلي محكم گرفته نشود، چرخها به چرخيدن ادامه خواهند داد، در اين حالت با اصطكاك ايستائي سروكار داريم؛ يعني اصطكاك در آستانه حركت كه مقدار آن نيز از اصطكاك جنبشي بيشتر است. در صورتيكه چرخها قفل نشوند، خودرو پيش از توقف مسافت كمتري را مي پيمايد و زودتر متوقف مي شود. اما ترمز را همواره بايد چنان گرفت كه چرخها در آستانه قفل شدن باشند.

  ترمزهاي پيشرفته در خودروها

  قسمت اول

  تاريخچه ترمز

  روشهاي گوناگوني براي انتقال نيروي راننده به ترمزها وجود دارد كه در زير به آنها اشاره مي كنيم :

  ميله بندي مكانيكي (Solid bar connection operated )

  در اين نوع عملگرها بين پدال ترمز و كفشك ترمز يك اهرم بندي مكانيكي قرار مي گيرد كه عامل انتقال نيرو از پا يا دست راننده به ترمز مي باشد. اين نوع ميله بنديها، معمولاً با بكار بردن اهرمهايي نيروي وارده توسط راننده را چند برابر مي كنند.

  سيمي:(Cable operation )


  در برخي از موارد كه از سيستمهاي مكانيكي بعنوان عملگر استفاده مي كنند، بجاي سيستم ميله بندي اهرمي از سيم استفاده مي كنند. از اين سيستمهاي انتقال نيرو در خودروها كمتر استفاده مي شود و بيشتر در ترمز چرخهاي عقب موتور سيكلتها استفاده مي شود.


  اساس كار ترمز


  اساس كار ترمز بر مبناي اصطكاك بين دو سطح است. مقدار اصطحكاك بسته به نيروي اعمال شده بين دو سطح، زبري و جنس سطوح تغيير مي كند.  وقتي راننده پدال ترمز را فشار مي دهد و ترمزها به كار مي افتند، سيالي از داخل لوله هاي روغن عبور مي كند و به مكانيسمهاي ترمزگيري در چرخها مي رسد. اين مكانيسمهاي ترمزگيري به قطعات چرخان نيرو وارد مي كنند تا حركت چرخها كند شود يا چرخها از حركت باز ايستند.  اگر راننده خيلي محكم ترمز بگيرد، بطوريكه چرخها قفل شوند، اصطكاك بين لاستيكها و سطح جاده از نوع جنبشي خواهد بود. اگر ترمز خيلي محكم گرفته نشود، چرخها به چرخيدن ادامه خواهند داد، در اين حالت با اصطكاك ايستائي سروكار داريم؛ يعني اصطكاك در آستانه حركت كه مقدار آن نيز از اصطكاك جنبشي بيشتر است. در صورتيكه چرخها قفل نشوند، خودرو پيش از توقف مسافت كمتري را مي پيمايد و زودتر متوقف مي شود. اما ترمز را همواره بايد چنان گرفت كه چرخها در آستانه قفل شدن باشند.  اجزاي ترمز

  سيستم ترمز پائي شامل دو بخش اصلي است. اين بخشها عبارتند از:

  1- سيلندر اصلي يا پمپ زير پا

  پمپ زير پا يك پمپ پيستوني رفت و برگشتي است. وقتي راننده پدال را فشار مي دهد، اين فشار به سيستم هيدروليكي منتقل مي شود، روغن ترمز از پمپ زير پا وارد لوله هاي روغن مي شود و به مكانيسمهاي ترمز مي رسد. با افزايش فشار هيدروليكي كفشكها يا لنت ترمزها به كاسه ها يا ديسكهاي چرخان فشرده مي شوند، در نتيجه نيروي مكانيكي پدال ترمز به نيروي هيدروليكي وارد بر مكانيسمهاي ترمز چرخ تبديل مي شود

  2- مكانيزم هاي ترمز:  الف ) ترمز ديسكي  در ترمز ديسكي، فشار روغن لنتهاي ترمز را به ديسكي چرخان مي فشارد. اصطكاك بين كفشها يا لنت ترمزهاي ساكن با كاسه يا ديسك چرخان منشا عمل ترمزگيري است كه سبب كند شدن حركت يا توقف چرخها مي شود.


  ب)ترمزكاسه اي

  در ترمز كاسه اي فشار روغن، كفشكهاي ترمز لنت كوبي شده را به يك كاسه چرخان يا كاسه چرخ مي فشارد.  3:لوله هاي رابط  براي انتقال مايع روغن ترمز از سيلندر اصلي به چرخ ها از يك سري لوله هاي فولادي مستحكم و يا لوله هاي پلاستيكي استفاده مي شود .

  در اكثر خودروها، ترمزهاي چرخها دو به دو با هم عمل مي كنند. بدين صورت كه معمولاً در خودروهاي ديفرانسيل عقب دو چرخ عقب از يك لوله روغن و چرخهاي جلو از يك لوله روغن مجزا استفاده مي كنند. در بسياري از خودروهاي ديفرانسيل جلو نيز چرخها بصورت ضربدري هركدام به يك لوله متصلند.  مجزا كردن سيستم هيدروليكي به دو بخش ، ايمني خودرو را افزايش مي دهد. اگر يكي از بخشها نشتي روغن داشته باشد و كار نكند، بخش ديگر به كار خود ادامه مي دهد و خودرو را متوقف مي كند. به ندرت ممكن است هر دو بخش همزمان از كار بيفتند. در سيستمهاي قديمي، سيلندر اصلي يا پمپ زير پا فقط يك پيستون داشت. در اين سيستمها وقتي در نقطه اي از سيستم هيدروليكي عيبي بروز مي كرد، خودرو ديگر ترمز نمي گرفت.

  ترمز بوستري

  اكثر خودروها به سيستم ترمز بوستري مجهزند. در اين نوع سيستم وارد كردن نيروي نسبتاً كمي بر پدال ترمز براي كاهش سرعت يا متوقف كردن خودرو كافي است. در صورتي كه موتور خاموش باشد يا بوستر خراب شده باشد، ترمز عمل مي كند، اما راننده بايد نيروي بيشتري به پدال ترمز وارد كند.  بوستر ترمز خلئي، سيلندري دارد كه در آن پيستون يا ديافراگمي تعبيه شده است.  وقتي پدال ترمز رها مي شود، پيستون در نتيجه خلا معلق مي ماند چرا كه خلا در دو طرف آن برابر است. اين خلا مورد نياز بوسيله لوله اي از منيفولد بنزين يا يك پمپ خلا تامين مي شود. با فشار دادن پدال ترمز، فشار در يك طرف پيستون به فشار جو مي رسد، بنابراين پيستون به طرف ديگر كشيده مي شود و نيروي كمي كه راننده به پدال وارد مي كند به كمك فشار جو افزايش مي يابد.  با فشار دادن پدال ترمز، ميله پشت پدال ترمز شير هوا را از شير تنظيم متحرك دور مي كند. هوا با فشار جو از شيرها مي گذرد و وارد فضاي بين پيستون و پوسته عقب مي شود. در نتيجه ديافراگم و ميله پشت پمپ زير پا به طرف پمپ زير پا حركت مي كنند. وقتي پيستونها در داخل پمپ زير پا عمل كنند، ترمز عمل مي كند. با رها كردن پدال ترمز شير هوا دوباره با شير تنظيم متحرك تماس پيدا مي كند.در نتيجه محفظه پشت پيستون نسبت به ورود هوا درز بندي مي شود.

  رفع عيب از ترمزهاي هيدروليكي  ترمزهاي هيدروليك از سيستم‌هاي مطمئن‌ ترمز محسوب مي‌شود. اما اين سيستم در ابتدا داراي عيب‌هاي بزرگي بود. اگر هر گاه به دليلي، شكستگي جزئي در يكي از لوله‌هاي ترمزها به وجود مي‌آمد در اثر نشت مايع ترمز يا وارد شدن هوا در سيستم، تمام سيستم ترمز از حالت فعاليت خود بيرون آمده و خطرآفرين مي‌شد.  براي از ميان برداشتن اين عيب، خودروسازان و شركت‌هاي توليد‌كننده سيستم‌هاي ترمز مجبور به تقسيم كردن نيروي ترمز از طريق فشار هيدروليك به دو بخش شدند. يكي از اين بخش‌ها به چرخ‌هاي جلو و ديگري به بخش‌هاي عقب فشار وارد مي‌آورد طراحي و توليد اين سيستم جديد بسيار مثبت بود، ولي به نظر مي‌رسيد آنچنان از خطرات احتمالي آن نمي‌كاست، چرا كه در اين صورت ايجاد شكستگي در لوله‌هاي ترمز جلو و قفل يا بلوكه‌كردن چرخ‌هاي عقب، خودرو به شدت به دور خود چرخيده و از كنترل خارج مي‌شد.  اما سوئدي‌ها راه‌حل اين مشكل را پيدا كردند. كمپاني (ساب) Saab ترمزهاي هيدروليك دو كاناله به صورت ضربدري را طراحي و توليد كرد به اين صورت كه چرخ سمت راست جلو به همراه چرخ‌سمت چپ عقب از يك كانال و چرخ سمت چپ جلو به همراه چرخ سمت راست عقب از كانال ديگر تغذيه مي‌شدند.  ولي كمپاني‌‌هاي خودروسازي ولوو و بي‌ام‌و بر روي طرح نسبتا بهتري كار كردند به اين ترتيب كه با هر دو چرخ جلو هر كدام از يك كانال تغذيه مي‌شدند چرخ‌هاي عقب نيز از كانال مستقلي بهره مي‌بردند. در اين صورت در اثر بروز اشكال يا شكستگي در يكي از لوله‌هاي هيدروليك چرخ‌ها تنها همان چرخ بود كه قابليت ترمزگيري را از دست مي‌داد و در كنترل خودرو اشكال عمده‌‌اي پيش نمي‌آمد اما سيستم ترمز در خودروها نيز در دنيا به سرعت ديگر بخش‌ها رشد داشت و خوشبختانه در حال حاضر ترمزهاي سه و چهاركاناله ضد بلوكه Abs در بيشتر خودروها به صورت استاندارد وجود دارد.

  ترمز ABS  گاهي يك ترمز كوتاه و موثر مي تواند جان انسان ها را نجات دهد ولي هميشه ترمز كردن با شرايط جاده هماهنگ نيست و نمي تواند موثر باشد از اين رو سبب فاجعه مي گردد . لغزندگي، يخ و يا هر دليلي كه باعث قفل (بلوكه) شدن ترمزها گردد، عامل از دست دادن كنترل كنترل خودرو است براي اطمينان از بلوكه نشدن ترمزها, از سيستمي به نام ABS كمك گرفته مي شود  ABS= Anti Blocker System  ترمزهاي Abs در بيان ساده دستگاهي الكترونيكي هستند كه در هنگام ترمزگيري باكنترل فشار (قطع و وصل كردن فشار) هيدروليك در كسري از ثانيه ارتباط لنت را با ديسك يا كاسه برقرار و قطع مي‌كنند و تكرار سريع و مداوم اين عمل باعث از ميان رفتن حالت بلوكه كردن يا قفل كردن ترمزها مي‌شود.  اهميت اين گونه ترمزها نيز بيشتر در سطوح خيس و لغزنده يا ترمزگيري در سرعت‌هاي بالا بيشتر نمايان مي‌شود. در اين گونه موارد راننده از كنترل كامل بر روي وسائل نقليه خود برخوردار است و اما شايد بتوان گفت تنها نكته منفي در مورد ترمزهاي Abs صداي نسبتا شديد آنها در هنگام ترمزگيري بر روي سطوح بسيار لغزنده است.  اين صداي لرزان كه به درون كابين نفوذ مي‌كند و زير پدال ترمز حس و شنيده مي‌شود راننده‌اي را كه تجربه ترمزگيري در اين شرايط ندارد به اشتباه مي‌اندازد كه احتمالا قسمتي از سيستم ترمز خودرواش در حال خرد شدن است و به همين دليل راننده ممكن است به اشتباه از فشار پاي خود بر روي پدال ترمز بكاهد.
  به تازگي استفاده از سيستم‌هاي كمكي و تقويت كننده الكترونيكي و مكانيكي نيز براي هر چه بهتر كردن فعاليت ترمزها بر روي انواع خودروهاي جديد به كار گرفته مي‌شود اين سيستم‌ها با وارد آوردن اندك فشاري به پدال ترمز فعال شده و بهترين نتيجه را در اختيار راننده قرار مي‌دهد.  وقتي سرعت لاستيكها، با آهنگي تندتر از سرعت خودرو كاهش يابد، لاستيكها روي سطح جاده سر مي خورند. يكي از راههاي جلوگيري از سر خوردن لاستيك، جلوگيري از قفل شدن ترمزهاست. اين همان كاري است كه سيستم ترمز ABS انجام مي دهد. در حين ترمزگيري عادي، سيستم ترمزABS هيچ اثري بر ترمز پايي ندارد. اما وقتي راننده به شدت ترمز مي گيرد، اين سيستم مانع قفل شدن چرخها مي شود. اين سيستم به ترمزها اجازه مي دهد تا آستانه سر خوردن لاستيكها عمل كنند. در اين هنگام سيستم ABS فشار روغن ترمز هر چرخ را تغيير مي دهد. بدين ترتيب پمپ كردن سريع سبب مي شود كه آهنگ كاهش سرعت چرخ، از آهنگي كه سبب قفل شدن چرخها مي شود كمتر بمان

   

   

   

   

   

   

  آخرین مقالات

  ترمز ABS

  ترمز ABSچيست ؟ ترمز ABSچيست؟ در خودروهايي كه فاقد ترمز ABSمي باشند وقتي راننده پاي خود را روي پدال ترمز بطور ناگهاني فشار دهد در صورتي كه جاده لغزنده باشد خودرو ت...
  عملكرد سيستم ترمز ABS و فعال كننده عملكرد سيستم ترمز ABS و فعال كننده الف)- حسگرهاي سرعت با تشخيص سرعت چرخها اطلاعات لازم را به شكل سيگنال به ECUترمز ABSارسال مي كنند ب)- ECUبا محاسباتي دقي...
  حسگرهاي سرعت چرخ حسگرهاي سرعت چرخ حسگرهاي سرعت چرخ هاي عقب و جلو شامل اهن رباي دائم و كوئل و هسته است دنده هايي كه دور تا دور روتور قرار گرفته اند هنگام چرخش روتور ولتا...
  اجزاي سيستم ترمز ABS اجزاي سيستم ترمز ABS الف)- واحد كنترل الكترونيكي يا ECU ب)- واحد كنترل هيدروليكي يا HCU پ )-پمپ ت)- سيلندر اصلي ه )-سلونوئيدها د)- انبارها اكومولاتوره...
  انواع سيستم هاي ترمز ABS انواع سيستم هاي ترمز ABS شركت هاي خودروسازي جهان از سيستم هاي ترمز ABSمختلفي بر روي خودروهيشان استفاده مي كنند كه اصولا كار و كليات سيستم هاي ABSرا دارا ...

  لنت و ترمز سرامیکی

  تاریخچه لنت و ترمز سرامیکی تاریخچه ترمز سرامیکی(به انگلیسی: Ceramic Brake) برای اولین بار در اوایل ۱۹۹۰ ظهور پیدا کرد . بعضی از تولید کنندگانِ وسایل نقلیه شروع به استفاده از لنت هایِ سرا...
  ساختار لنت و ترمز سرامیکی ساختار صفحات دیسک سرامیکی براحتی قادر به انجام وظایف خود تا دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد می باشندواین به لطف پروسه عمل آوری الیاف کربن است که قبلاً در اتومب...
  تحقیقات و آزمایش‌ها لنت و ترمز سرامیکی تحقیقات و آزمایش‌ها دیسک‌های ترمز سرامیکی برای اطلمینان از استحکام و پایداری تحت سخت‌ترین و دقیق‌ترین آزمایش‌ها قرار گرفته اند، در یکی از این آزمای...
  مقایسه ترمز سرامیکی و فلزی مقایسه ترمز سرامیکی و فلزی کی ازتفاوتهای اصلی بینِ موادِ سرامیکی و ترمز نیمه فلزی این است که لنت‌های سرامیکی الیافِ استیل ندارند . استیل ایجاد مقاومت ک...
  نقش ترمزهای سرامیکی نقش ترمزهای سرامیکی لنت‌های سرامیکی را می‌توان روی هر وسیله نقلیه که از ابتدا با لنت‌های سرامیکی OEM تجهیز شده اند یا وسایلی که با NAO بهره شده اند، نصب ...

  انواع لنت ترمز

  لنت های سرامیک لنت های سرامیک :  همه ما خواهان لنت های بی سرو صدا هستیم ، از آنجایی که سیستم طراحی ترمزهای خودروهای جدید به سمت کوچک کردن مجموعه کلیپر و لنت پیش میرود ( مح...
  نیمه متالیک ها- SemiMetallic نیمه متالیک ها :: SemiMetallic :  متداولترین نوع لنتهای ترمز مورد استفاده در خودروهای جاده ایی لنت های نیمه متالیک میباشد . 60 % خودروهای امروزی به صورت استاندار...
  لنت های کم متال Low Metal لنت های کم متال :Low Metal:  درلنت های کم متال در حدود % 20 وزن لنت را فلزات مانند آهن و استیل تشکیل می دهند و قسمت اعظم لنت الیاف و مواد ارگانیک و غیر ارگانیک موج...
  لنت های بدون آزبست ارگانیک NAO لنت های بدون آزبست ارگانیک NAO : Nou Aspestos Organic  در ساخت آنها از انواع الیاف مصنوعی شیشه ، الیاف آرامید ( الیافی که جایگزین آزبست شده و در صنایع فضایی و نظامی ک...
  لنت های زینتری Sintered Brake Pads لنت های زینتری : Sintered Brake Pads :  این لنت ها از ذرات استیل و الیاف کامپوزیتی استفاده می شود و بیشتر برای مقاصد Offroad ، مسابقه و هواپیما مناسب می باشد . در صورت اس...

  درباره ترمز

  ترمز چیست ترمز قسمتی از سیستم ترمز وسایل نقلیه‌است که با به وجود آوردن اصطکاک با کاسه ترمز باعث شتاب منفی در خودرو می‌شود. قدرت این سیستم معمولاً ۱۰ برابر قدرت موت...
  تاریخچه لنت ترمز تاریخچه لنت ترمز در سال ۱۹۰۲ توسط فردریک لنکستر اختراع شد.در قدیم لنت از ترکیب پنبه نسوز و سیمهای مسی و تارهای روی که به طور گشاد و شل بافته شده‌اند تشکی...
  مواد تشکیل دهنده لنت فلزی مواد تشکیل دهنده لنت فلزی لنت فلزی شامل ۱۵ الی ۲۰(در بعضی از لنت بیش از 300 نوع مواد مختلف استفاده می گرددبرای مثال لنت ترمز تکستارtextar) نوع ماده مختلف می...
  تستهای لنت ترمز تستهای لنت کلیه تستهای لنت بر اساس استاندارد ۵۸۶ ملی ایران انجام می‌شود. که شامل تست سایش – تست برش – تست چسبندگی – و تست سختی می‌باشد. سختی لنت باید بی...
  پروسه تولید لنت پروسه تولید لنت در کل تولید لنت ترمز دو پروسه عمده را طی می‌کند: ساخت کفشک ساخت خود لنت